imię i nazwisko

 funkcja

nauczane przedmioty

Urszula Puchalska dyrektor informatyka
     
Elżbieta Ćwiklińska wych   owawca klasy I, pedagog, logopeda edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Gawryś - Biernacka wychowawca świetlicy  
Katarzyna Gozdołek wychowawca klasy III b, wychowawca świetlicy edukacja wczesnoszkolna
Iwona Górska wychowawca klasy IV wychowanie fizyczne

Krzysztof Kosy

psycholog

 
Monika Krzyczkowska wychowawca klasy IIIa, nauczyciel współorganizujący kształcenie edukacja wczesnoszkolna
Dorota Matussek nauczyciel j. niemiecki
Lidia Kwiatkowska nauczyciel współorganizujący kształcenie doradztwo zawodowe
Ewa Lipka nauczyciel j. polski
Jolanta Łaba nauczyciel religia
Anna Marek nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Anna Mądra wychowawca klasy II edukacja wczesnoszkolna,
plastyka, muzyka
Monika Mikulska-Saks wychowawca klasy VII j. angielski
Anna Mirkowska nauczyciel, bibliotekarz geografia, przyroda, 
Joanna Ochman wychowawca klasy 0 edukacja wczesnoszkolna,
Krzysztof Opiłka wychowawca w świetlicy  
Dominik Ryfa nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Elżbieta Peterek nauczyciel technika
Elżbieta Sikorska wychowawca klasy VIII, wychowawca w świetlicy historia, WOS
Andrzej Słoń wychowawca klasy VI, wychowawca w świetlicy w-f, EDB, fizyka
Aleksandra Urbanek nauczyciel współorganizujący kształcenie biologia, chemia
Dawid Weremczuk nauczyciel

religia

Alicja Żmijewska wychowawca klasy V

matematyka