Dzieci idące do szkoły. Mają książki, plecak, piłkę i długopis.

Od 27 lutego rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej. W celu dopełnienia formalności związanych z zapisaniem dziecka lub podanie informacji, w której szkole (przedszkolu) dziecko będzie realizowało przygotowanie przedszkolne / obowiązek szkolny należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w terminie 27 lutego - 28 marca 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00. 

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 szkoły podstawowej (dla dzieci spoza rejonu SP6) i RODO

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i RODO

3. Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (dla dzieci z rejonu SP6) i RODO

4. Oświadczenie woli - klasa 1

5. Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej dostępne są pod adresem https://www.konstancinjeziorna.pl/news/przedszkola-rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

Zdjęcie żółtej żarówki, której żarlik tworzy nalis problem. 

Jeżeli nie znasz portu, do którego płyniesz  
i wiatry nie będą Ci sprzyjać
(Seneka)

Nasza szkoła bierze udział w pilotażowym projekcie "Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie kreatywności uczniów i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania". Celem projektu jest kształcenie  u nauczycieli umiejętności rozwiązywania problemów poprzez  tworzenie i rozwiązywanie przez uczniów  zadań problemowych  z różnych obszarów  matematyki i interdyscyplinarnych. Więcej na temat projektu przeczytasz TUTAJ.

Plakat promujący akcję Ratowniczy czytelnictwa przedstawiający ludzi z książkami 

 

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją Powszechnego Czytania, której głównym założeniem jest podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. W ramach współpracy uczestniczymy  w projekcie fundacji pt.: Ratownicy Czytelnictwa.

W styczniu tego roku biblioteka szkolna otrzymała od fundacji wsparcie w postaci książek, w języku ukraińskim, polskim             i ukraińskim oraz angielskim dla uczniów z Ukrainy.

Bardzo dziękujemy Fundacji Powszechnego Czytania.

  

Poczty sztandarowe szkół na cmentarzu w Skolimowie podczas uroczystości 1 wrześniaUczennice składają kwiaty na grobie żołnierzy na cmentarzu w Skolimowie